Edit concept Question Editor Create issue ticket

Ventriculaire Ttachycardie


Presentatie

Duizeligheid
 • Hierdoor wordt het bloed niet goed rondgepompt en kan er in de hersenen (en andere organen) een tekort aan zuurstof ontstaan wat leidt tot duizeligheid en bewustzijnsverlies.[hartcentrumhasselt.be]
 • Hierdoor voelt de patiënt zich duizelig en kan flauwvallen. Levensbedreigende situatie Als ventrikeltachycardie overgaat in ventrikelfibrilleren ontstaat een levensbedreigende situatie. Bij ventrikelfibrilleren valt de bloedsomloop stil.[hartstichting.nl]
 • Door het snelle en onregelmatige hartritme wordt je licht in het hoofd en duizelig. Flauwvallen kan. In het meest ernstige geval kan iemand plots komen te overlijden De klachten van CPVT beginnen meestal op kinderleeftijd.[erfelijkheid.nl]
 • Door het snelle en onregelmatige hartritme kun iemand licht in het hoofd worden, duizelig worden of flauwvallen. In het ernstigste geval volgt een plotse hartdood. De klachten van CPVT beginnen meestal op kinderleeftijd.[hartwijzer.nl]
 • Wanneer tijdens de ritmestoornis het pompvermogen van het hart wordt aangetast, kan deze aanleiding geven tot een gevoel van zwakte, een verminderd inspanningsvermogen, een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid en flauwvallen (syncope).[farmacotherapeutischkompas.nl]
Tachycardie
 • Alternerende bi-directionele ventriculaire tachycardie Bij een alternerende bidirectionele ventriculaire tachycardie ontstaat de tachycardie in de linkerkamer.[ecg-clopedia.nl]
 • Dit zijn twee hartritmestoornissen met een regelmatig ritme, waarvan het verschil in de oorsprong ligt van de tachycardie. Atriale tachycardie ontstaat in de voorkamers en ventriculaire tachycardie ontstaat in de kamers van het hart.[hartcentrumhasselt.be]
 • De typische ritmestoornissen van CPVT zijn bidirectionele ventriculaire tachycardie en, in mindere gevallen, supraventriculaire tachycardie en atriumfibrillatie.[orpha.net]
 • Bij een breed-complex tachycardie met onduidelijke oorsprong (onzeker of het een SVT is) is de behandeling gelijk aan een ventriculaire tachycardie.[farmacotherapeutischkompas.nl]
Onregelmatig hartritme
 • Door het snelle en onregelmatige hartritme wordt je licht in het hoofd en duizelig. Flauwvallen kan. In het meest ernstige geval kan iemand plots komen te overlijden De klachten van CPVT beginnen meestal op kinderleeftijd.[erfelijkheid.nl]
 • Door het snelle en onregelmatige hartritme kun iemand licht in het hoofd worden, duizelig worden of flauwvallen. In het ernstigste geval volgt een plotse hartdood. De klachten van CPVT beginnen meestal op kinderleeftijd.[hartwijzer.nl]

Voorbereiding

Breed QRS-complex
 • QRS complex tachycardie (zie Tools).[hetacuteboekje.nl]
 • Is het een snel, breed QRS-complex ( 120 ms) dan kan de tachycardie supraventriculair of ventriculair zijn. Het is een VT tot het tegendeel is bewezen. Misdiagnose en daarmee een verkeerde geneesmiddelkeuze, kan een averechts effect hebben.[farmacotherapeutischkompas.nl]

Behandeling

 • Behandelingen worden vaak in combinatie gegeven, als aanvulling op elkaar.[farmacotherapeutischkompas.nl]
 • […] van ventrikeltachycardie Nieuwe aanvallen voorkomen Er zijn verschillende mogelijkheden om te zorgen dat ventrikeltachycardie niet opnieuw optreedt: de onderliggende hartaandoening behandelen.[hartstichting.nl]
 • Hoewel CPVT een ernstige en vaak dodelijke ziekte is, kunnen een vroege diagnose en de juiste behandeling de levensverwachting significant verbeteren.[orpha.net]
 • In dit geval wordt er overgegaan op het behandelen van de ritmestoornis door middel van anti-aritmische medicatie en/of beta blokkers. Als dit onvoldoende impact heeft op de klachten, kan er overgegaan worden tot een ablatie.[hartcentrumhasselt.be]
 • Altijd overleg met cardioloog over verdere behandeling. Procaïnamide [Pronestyl ] 10 mg/kg i.v., maximaal 1000 mg i.v. in 10 min (bij sterke toename QRS duur tijdens infusie toediening staken) Ter preventie recidief: bedrust, zonodig sedatie.[hetacuteboekje.nl]

Prognose

 • Beperkte lichaamsbeweging in combinatie met bètablokkers en ICD-implantaten bij patiënten met terugkerende symptomen resulteerden in een gunstige prognose. Deskundige recensent(en) : Dr. Raffaella BLOISE - Pr. Carlo NAPOLITANO - Pr.[orpha.net]
 • Advies De indicatie tot behandeling van ritmestoornissen is afhankelijk van de soort ritmestoornis, de prognose, en het bestaan van objectieve klachten.[farmacotherapeutischkompas.nl]

Preventie

 • ., maximaal 1000 mg i.v. in 10 min (bij sterke toename QRS duur tijdens infusie toediening staken) Ter preventie recidief: bedrust, zonodig sedatie.[hetacuteboekje.nl]
 • Een implanteerbare defibrillator (ICD) wordt gebruikt voor primaire en secundaire preventie van VT en VF. Een ICD kan een aritmie stoppen maar nieuwe aritmieën niet voorkomen.[farmacotherapeutischkompas.nl]

Vraag stellen

5000 Tekens over De tekst opmaken met: # Titel, * * vet * *, _italic_. HTML-code is niet toegestaan.
Door deze vraag te publiceren, gaat u akkoord met de TOS en het Privacybeleid.
• Gebruik een precieze titel voor uw vraag.
• Stel een specifieke vraag en geef leeftijd, geslacht, symptomen, type en duur van de behandeling.
• Respecteer de privacy van uzelf en anderen, plaats nooit volledige namen of contactgegevens.
• Ongepaste vragen worden verwijderd.
• Neem in dringende gevallen contact op met een arts, bezoek een ziekenhuis of bel een hulpdienst!