Edit concept Question Editor Create issue ticket

Renale koliek


Presentatie

 • Presentatie Renale koliek begint meestal in de flank en straalt de vaak hypochondrium (het gedeelte van de voorste buikwand onder de ribben randen ) of lies. Het is typisch koliek (komt in golven) door ureter peristaltiek, maar kan constant zijn.[nl.qwe.wiki]
Koliekpijn
 • Hieronder lees je alles over krampachtige koliekpijn door toedoen van o.a. nierstenen & galstenen… Koliekpijn door o.a. galstenen, nierstenen & urinewegstenen Koliek oftewel koliekpijn uit zich in één van beide zijkanten van je buik.[gezondr.nl]
 • Bekend is de koliekpijn bij obstructie, die een gevolg is van rek van het nierkapsel, het nierbekken en/of de ureter.[mijn.bsl.nl]
 • Een jaar na dit onderzoek werd patiënte acuut opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit te Amsterdam met hevige koliekpijnen en aanwijzingen voor een bloeding uit één der angiomyolipomen.[ntvg.nl]
 • Geef bij acute hevige koliekpijn diclofenac intramusculair (voor een snel effect). Geef patiënten met acute hevige koliekpijn en een contra-indicatie voor diclofenac pijnstilling met morfine.[nhg.org]
Braken
 • Braken wordt ook beschouwd als een belangrijk negatief effect van opioïden, voornamelijk met pethidine. Orale verdovende medicijnen worden ook vaak gebruikt.[nl.qwe.wiki]
 • De patiënt kan misselijk zijn en de pijn kan gepaard gaan met braken. Er bestaat een verband tussen de snelheid waarmee de rek optreedt en de ernst van de (koliek)pijn.[mijn.bsl.nl]
 • Koliekpijn wordt gekenmerkt door de volgende symptomen: Moeilijk te lokaliseren pijn Uitstraling naar de onderbuik & lies Verdwijnt zodra je spieren moe worden & verslappen Zal altijd weer in volle hevigheid terugkeren Misselijkheid & braken ’s Nachts[gezondr.nl]
 • De pijn gaat gepaard met bewegingsdrang, vaak in combinatie met misselijkheid en braken. Vaak is erytrocyturie aantoonbaar, soms heeft de patiënt macroscopische hematurie. Stolsels passen niet bij urinesteenlijden. 1.2.[stecr.nl]
 • Een retrospectief onderzoek, uitgevoerd in de Verenigde Staten onder 378 patiënten met ureterstenen, gaf het volgende beeld: flankpijn 87%, misselijkheid 22%, braken 17% [Morse 1991].[nhg.org]
Misselijkheid
 • De patiënt kan misselijk zijn en de pijn kan gepaard gaan met braken. Er bestaat een verband tussen de snelheid waarmee de rek optreedt en de ernst van de (koliek)pijn.[mijn.bsl.nl]
 • Koliekpijn wordt gekenmerkt door de volgende symptomen: Moeilijk te lokaliseren pijn Uitstraling naar de onderbuik & lies Verdwijnt zodra je spieren moe worden & verslappen Zal altijd weer in volle hevigheid terugkeren Misselijkheid & braken ’s Nachts[gezondr.nl]
 • De pijn gaat gepaard met bewegingsdrang, vaak in combinatie met misselijkheid en braken. Vaak is erytrocyturie aantoonbaar, soms heeft de patiënt macroscopische hematurie. Stolsels passen niet bij urinesteenlijden. 1.2.[stecr.nl]
 • Een retrospectief onderzoek, uitgevoerd in de Verenigde Staten onder 378 patiënten met ureterstenen, gaf het volgende beeld: flankpijn 87%, misselijkheid 22%, braken 17% [Morse 1991].[nhg.org]
Rugpijn
 • De rugpijn en de kalkafzettingen in de aortawand doen mij chronische periaortitis overwegen.[ntvg.nl]
 • […] de einddiagnose urinestenen (zeker en onzeker) als belangrijkste contactredenen in het eerste contact geregistreerd: gelokaliseerde buikpijn (25%), nierstenen (13%), flankpijn (9%), hematurie (8%), gegeneraliseerde buikpijn/buikkrampen (8%) en lage rugpijn[nhg.org]
Lumbago
 • Wel werd nog een röntgenopname van de lumbale wervelkolom gemaakt omdat patiënt al langer last had van lumbago; de foto toonde geringe degeneratieve afwijkingen en vaatwandverkalkingen in het distale traject van de aorta abdominalis.[ntvg.nl]
Flankpijn
 • Desalniettemin is er in de meeste gevallen van hevige koliek & flankpijn sprake van stenen. Heb jij ervaring met koliekpijn door nierstenen, galstenen of ureterstenen? Laat hieronder je reactie achter m.b.t. koliek & flankpijn![gezondr.nl]
 • Opvallend is dat de arts veel vaker buikpijn dan flankpijn codeerde. Veel patiënten komen zelf met de diagnose als het gaat om een recidief [Lamberts 1991].[nhg.org]

Voorbereiding

 • Duur: inclusief voorbereiden en opruimen ongeveer 60 minuten per keer.
Locatie: thuis, op het werk of elders, mits voldoende hygiëne en een schone ruimte zonder stof of prikkelende stoffen.[stecr.nl]

Behandeling

 • . • Behandeling van nierfalen: Mensen onder langdurige dialyse om chronisch nierfalen te behandelen hebben een hoger risico op RCC.[nanopdf.com]
 • In dat geval is acute behandeling noodzakelijk! Hoewel koliekpijn extreem hevig kan zijn, leidt koliek zelden tot blijvende gezondheidsschade.[gezondr.nl]
 • Preventieve behandeling kan worden ingesteld om de kans op herhaling te minimaliseren.[nl.qwe.wiki]
 • Behandeling Verwijderen of stoppen met het middel. Zie voor behandeling verder bij acute en/of chronische nierinsufficiëntie. Urinestenen 1. Diagnose en behandeling (zie eveneens NHG-standaard M63) 1.1.[stecr.nl]
 • Behoudens een lichte anemie en hypertensie had patiënte geen klachten, zodat van behandeling van deze afwijkingen werd afgezien.[ntvg.nl]

Prognose

 • De prognose wordt sterk bepaald door de onderliggende oorzaak. 1.4.2 Chronische nierinsufficiëntie Klachten ontstaan pas in stadium 3.[stecr.nl]
 • Prognose en beleid bij een eerste niersteenaanval. Huisarts Wet 1989;32:4-6. Lamberts H, Brouwer HJ, Mohrs J. Reason for encounter-, episode- and process-oriented standard output from the transition project.[nhg.org]

Etiologie

 • Oorzaak: Prerenaal, postrenaal of door intrinsieke renale factoren met multipele etiologie. Te verdelen in acute en chronische nierinsufficiëntie. 1.1.1.[stecr.nl]

Epidemiologie

 • Epidemiologie 6 De nierstichting geeft aan dat er bij ongeveer 1 op de 200 volwassen Nederlanders (ongeveer 60.000 mensen) sprake is van verborgen nierschade. Het aantal Nederlanders met een nieraandoening wordt geschat op 40.000.[stecr.nl]
 • In dit document zijn eveneens bijlagen behorende bij deze standaard te vinden, waaronder systematische zoekacties, selectie van de literatuur en GRADE-evidenceprofielen. 2015 Nederlands Huisartsen Genootschap Noten TerugNoot 1: Epidemiologie Incidentie[nhg.org]
Geslachtsdistributie
Leeftijdsverdeling

Pathofysiologie

 • TerugNoot 2: Pathofysiologie Ontstaan van urinestenen In de urine zijn allerlei ionen in oplossing. Een hoge excretie van deze ionen of een verminderde excretie van water verhoogt de concentratie.[nhg.org]

Preventie

 • Preventie De meeste effectieve preventie is het vermijden van roken en overgewicht. Dienst Urologie St.[nanopdf.com]
 • Met de preventie van arbeidsuitval onder nierpatiënten moet dan ook begonnen worden tijdens de predialysefase. 3.[stecr.nl]
 • TerugNoot 6: Drinken ter preventie van het heroptreden van urinestenen Achtergrond Het is onduidelijk of patiënten met urinesteenlijden het advies moeten krijgen hun vochtinname te verhogen ter preventie van toekomstige urinestenen.[nhg.org]

Vraag stellen

5000 Tekens over De tekst opmaken met: # Titel, * * vet * *, _italic_. HTML-code is niet toegestaan.
Door deze vraag te publiceren, gaat u akkoord met de TOS en het Privacybeleid.
• Gebruik een precieze titel voor uw vraag.
• Stel een specifieke vraag en geef leeftijd, geslacht, symptomen, type en duur van de behandeling.
• Respecteer de privacy van uzelf en anderen, plaats nooit volledige namen of contactgegevens.
• Ongepaste vragen worden verwijderd.
• Neem in dringende gevallen contact op met een arts, bezoek een ziekenhuis of bel een hulpdienst!