Edit concept Question Editor Create issue ticket

Obstructieve slaapapneu


Presentatie

Snurken
 • Snurken is vaak een symptoom van OSA, veroorzaakt door veranderingen in de bovenste luchtwegen in de slaap. Het zachte weefsel kan vibreren (bekend als snurken) of het kan volledig inklappen wat ervoor zorgt dat de ademhaling stopt.[somnomed.com]
 • Voor de behandeling van andere slaapstoornissen en snurken, kunt u terecht in het slaapcentrum van het UZA. Wat is slaapapneu? Slaapapneu of slaapapneu-syndroom is een slaapstoornis waarbij de adem even stopt of sterk verzwakt tijdens de slaap.[uza.be]
 • Het belangrijkste kenmerk is dat je tijdens de slaap gedurende 10 seconden of meer niet ademt, gevolgd door een diepe inademing met zeer luid snurken of woelen.[gezondheidenwetenschap.be]
 • Wat is snurken en het obstructief slaapapneusyndroom? Snurken en het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) worden gerekend tot de slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen.[elkerliek.nl]
 • Slaapapneu Hulpmiddelen Leven met snurken en apneu. Boek over snurken en slaapapneu (2e herziene editie uit 2015). Mr. Anti Snurk. De effectiefste en voordeligste anti snurkbeugel.[slaapinfo.nl]
Luid snurken
 • Het belangrijkste kenmerk is dat je tijdens de slaap gedurende 10 seconden of meer niet ademt, gevolgd door een diepe inademing met zeer luid snurken of woelen.[gezondheidenwetenschap.be]
 • Slaapapneu houdt in: Ademstops gedurende de nacht Niet uitgerust wakker worden (Luid) snurken U merkt het niet tijdens het slapen (uw partner vaak wel) Slaperigheid tijdens alledaagse zaken als lezen, tv kijken, auto rijden Snel geïrriteerd Herkent u[apneucentrum.nl]
 • Dit kan gepaard gaan met een luide snurk. De patiënt merkt meestal zelf niets van de onderbreking van de slaap. De ontwaakreacties zorgen er wel voor dat iemand niet in een diepe slaap komt.[apneuvereniging.nl]
 • Slaapapneu Symptomen Klachten kunnen zijn: Luid snurken afgewisseld met stille perioden (ademstops) Woelige slaap, veel lichaamsbeweging Nachtzweten Droge mond, pijnlijke keel Slaperigheid en sufheid overdag (soms ook slaapaanvallen) Vermoeid opstaan[slaapinfo.nl]
Verstopte neus
 • Deze behandeling kent wel wat nadelen, zoals verstopte neus, loopneus, lawaai van het toestel, bloedneuzen en droge mond. De CPAP kan op lange termijn soms achterwege worden gelaten nadat men gewicht is verloren.[gezondheidenwetenschap.be]
Slaperigheid
 • Er wordt gesproken van OSAS als er ’s nachts meer dan vijf keer per uur adempauzes zijn, iemand overdag zeer slaperig en vermoeid is en er geen andere reden is voor de ernstige slaperigheid overdag.[bernhoven.nl]
 • Men spreekt van een slaapapneusyndroom (SAS) bij meer dan vijf onderbrekingen per uur en overmatige slaperigheid overdag.[nl.wikipedia.org]
 • Dat wil zeggen: AHI lager dan 15 en niet meer slaperig. Als dat zo is, dan is uw rijbewijs maximaal drie jaar geldig.[isala.nl]
Prikkelbaarheid
 • Centraal slaapapneu Uw ademhaling stopt tijdelijk doordat de hersenen tijdelijk geen prikkel naar de ademspieren sturen. Er is dus geen luchtverplaatsing en ook geen inspanning om te ademen.[uzleuven.be]
 • Een ademstilstand kan ook ontstaan wanneer uw hersenen te weinig prikkels geven om te ademen. We spreken in dat geval van centraal slaapapneu syndroom, afgekort csas.[apneuvereniging.nl]
 • Er is dan sprake van onregelmatige ademhaling waarbij diepe ademhalingen worden afgewisseld met tussenpozen van vrijwel volledige ademstilstand als gevolg van verminderde prikkelbaarheid van het ademcentrum in de hersenen.[slaapinfo.nl]
 • […] bewegen) Slaperigheid / vermoeidheid overdag Wakker schrikken (mogelijk met verstikkingsgevoel) ’s nachts transpireren ’s nachts vaak plassen Ochtendhoofdpijn Concentratiestoornissen Geheugenstoornissen Verhoogde bloeddruk Ontregelde bloedsuikerwaarden Prikkelbaarheid[bernhoven.nl]
 • De gevolgen van het obstructieveslaapapneusyndroom kunnen zich uiten in hevig snurken, geregeld plotseling met een schok wakker worden, abnormale slaperigheid gedurende de dag, vermoeidheid, prikkelbaarheid, extreem transpireren gedurende de slaap, spierpijn[nl.wikipedia.org]
Hoofdpijn
 • Je kunt daarnaast ook last hebben van: nachtelijk zweten, veelvuldige plasdrang 's nachts, pijn op de borst of hartritmestoornissen 's nachts, hoofdpijn 's morgens, overmatige vermoeidheid overdag en zelfs onbedwingbare slaapaanvallen, concentratiestoornissen[gezondheidenwetenschap.be]
 • Symptomen Luid onderbroken snurken Slaperigheid overdag of concentratiestoornissen Hoofdpijn ’s ochtends Karakterveranderingen Seksuele problemen ’s Nachts verschillende keren het bed uit moeten om te plassen.[uzleuven.be]
 • […] afgewisseld met stille perioden (ademstops) Woelige slaap, veel lichaamsbeweging Nachtzweten Droge mond, pijnlijke keel Slaperigheid en sufheid overdag (soms ook slaapaanvallen) Vermoeid opstaan Gebrek aan energie Concentratie -en geheugenproblemen Hoofdpijn[slaapinfo.nl]
Ochtendhoofdpijn
 • De klachten die kunnen ontstaan bij slaapapneu zijn: Snurken Onrustige slaap (veel wakker worden / bewegen) Slaperigheid / vermoeidheid overdag Wakker schrikken (mogelijk met verstikkingsgevoel) ’s nachts transpireren ’s nachts vaak plassen Ochtendhoofdpijn[bernhoven.nl]
 • Het klachtenpatroon is echter op veel punten vergelijkbaar (Tabel 2: moeheid, gedragsproblemen, ochtendhoofdpijn, en failure to thrive).[werkboeken.nvk.nl]
Slaapstoornissen
 • Op de webpagina van het UZA-slaapcentrum vindt u meer informatie over slaapstoornissen en behandelingen in het UZA.[uza.be]
 • Vanuit medisch oogpunt wellicht minder dramatisch, maar sociaal zeer belastend zijn de (door)slaapstoornissen voor zowel kind als ouder die veelal gepaard gaan met een verminderde draagkracht van deze (vaak al overbelaste) ouders.[werkboeken.nvk.nl]
Hypertensie
 • OSA komt voor bij Geneesmiddelen resistente hypertensie Congestief hartfalen Type 2 diabetes Atriale fibrillatie Alle vormen van hypertensie CAD Angina OSA komt voor bij patiënten met hartziekte, hypertensie, etc Symptomen & risicofactoren van OSA Symptomen[somnomed.com]
 • Ook onbehandelde CSAS kan leiden tot cardiovasculaire complicaties (pulmonale en arteriële hypertensie) en neurocognitieve problemen (leer- en gedragsstoornissen en ontwikkelingsachterstand).[werkboeken.nvk.nl]
 • . - De bedpartner of andere waarnemer rapporteert gewoon snurken, ademhalingsonderbrekingen of beide tijdens de slaap - Er is een diagnose van; hypertensie, een stemmingsstoornis, cognitieve dysfunctie, kransslagaderziekte of een beroerte.[apneucentrum.nl]
 • Mensen met apneu hebben vaak hoge bloeddruk (hypertensie), hoog cholesterol, hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes en worden vergeetachtig.. Vaak gaat aan de apneu een sterk verminderde ademhaling vooraf, de zogenaamde hypopneu.[apneuvereniging.nl]
 • […] obstructieveslaapapneusyndroom kunnen zich uiten in hevig snurken, geregeld plotseling met een schok wakker worden, abnormale slaperigheid gedurende de dag, vermoeidheid, prikkelbaarheid, extreem transpireren gedurende de slaap, spierpijn door spierverzuring en hypertensie[nl.wikipedia.org]
Vermoeidheid
 • Doorgaans gebeurt een bloedname, vooral om andere lichamelijke oorzaken van vermoeidheid, zoals schildklierlijden, uit te sluiten.[gezondheidenwetenschap.be]
 • Vermoeidheid, duizelingen en futloosheid. Verminderde eetlust, veranderde smaak. Zorgverleners kunnen nagaan of iemand ondervoed is. Zij controleren het gewicht, de spiermassa en eventueel de bloedwaarden.[kiesbeter.nl]
 • Een overzicht van een aantal symptomen: Zwakte en vermoeidheid (moe gedurende de dag en moeite met slapen) Stress en nervositeit Een depressie Misselijkheid Ongeduldig zijn Stemmingswisselingen Verwardheid en geen concentratie Een niet normaal voedingspatroon[maxvandaag.nl]
 • Er is sprake van één van de volgende klachten: - Slaperigheid, niet-herstellende slaap-, vermoeidheids- of slapeloosheidssymptomen. - 's nachts wakker worden met een stikkend gevoeld of een adem te kort. - De bedpartner of andere waarnemer rapporteert[apneucentrum.nl]
 • Er wordt gesproken van OSAS als er ’s nachts meer dan vijf keer per uur adempauzes zijn, iemand overdag zeer slaperig en vermoeid is en er geen andere reden is voor de ernstige slaperigheid overdag.[bernhoven.nl]
Gewichtstoename
 • Dit kan komen door gewichtstoename en verslapping van de spieren. Mensen met overgewicht hebben vaker last van apneu. Er zijn ook fysieke afwijkingen die de kans op Apneu vergroten.[apneuvereniging.nl]
 • Wakker schrikken (mogelijk met verstikkingsgevoel) ’s nachts transpireren ’s nachts vaak plassen Ochtendhoofdpijn Concentratiestoornissen Geheugenstoornissen Verhoogde bloeddruk Ontregelde bloedsuikerwaarden Prikkelbaarheid / slecht humeur Depressiviteit Gewichtstoename[bernhoven.nl]

Voorbereiding

 • Behandeling van slaapapneu in het UZA Na het slaaponderzoek en het nemen van de voorbereidende stappen, zijn er verschillende behandelingen van slaapapneu mogelijk.[uza.be]
 • Voorbereiding controlebezoek Voor uw controlebezoek in het ziekenhuis is het belangrijk dat u thuis de data nogmaals uploadt. Breng de USB-stick van de CPAP mee naar uw controlebezoek in het ziekenhuis.[isala.nl]

Behandeling

 • Tijdens een multidisciplinair overleg met het slaapcentrum, de dienst pneumologie, NKO en tandheelkunde worden de behandelingen met u besproken. In samenspraak met uw behandelend arts kiezen we de meest geschikte behandeling.[uza.be]
 • Een succesvolle behandeling zorgt voor rustige nachten en uitgerust wakker worden voor mensen met OSA en hun geliefden.[somnomed.com]
 • Behandeling De mogelijke behandeling hangt primair af van de gevonden onderliggende oorzaak (zie Tabel 4) en kan zeer divers zijn. De keuze of een behandeling wordt ingesteld, en zo ja welke, hangt af van veel factoren.[werkboeken.nvk.nl]
 • Een operatie is soms ook mogelijk voor patiënten met ernstige OSAS, die behandeling met CPAP niet verdragen of bij wie deze behandeling geen effect heeft.[bernhoven.nl]

Prognose

 • Deze zijn o.a. de ernst van de klachten van de patiënt, de ernst van de gevonden afwijkingen op PSG, de te verwachten gevolgen van niet behandelen voor de prognose (t.a.v. ontwikkeling, korte en lange termijn complicaties en levensduur), de mogelijkheid[werkboeken.nvk.nl]

Vraag stellen

5000 Tekens over De tekst opmaken met: # Titel, * * vet * *, _italic_. HTML-code is niet toegestaan.
Door deze vraag te publiceren, gaat u akkoord met de TOS en het Privacybeleid.
• Gebruik een precieze titel voor uw vraag.
• Stel een specifieke vraag en geef leeftijd, geslacht, symptomen, type en duur van de behandeling.
• Respecteer de privacy van uzelf en anderen, plaats nooit volledige namen of contactgegevens.
• Ongepaste vragen worden verwijderd.
• Neem in dringende gevallen contact op met een arts, bezoek een ziekenhuis of bel een hulpdienst!