Edit concept Question Editor Create issue ticket

Hypertensieve crisis


Presentatie

 • De klinische presentatie en symptomen zijn afhankelijk van de aanwezigheid en mate van eindorgaanschade en kunnen sterk variëren.[focusvasculair.nl]
 • Genetisch advies Erfelijkheidsadvies kan voorgesteld worden, maar patiënten moeten geïnformeerd worden over de grote variabiliteit van de klinische presentatie.[orpha.net]
 • Ook bij onze patiënte werd bij presentatie een toegenomen alkalischefosfataseactiviteit in het bloed gemeten (225 U/l; referentiewaarde 119); dit was waarschijnlijk een uiting van thyreotoxische osteodystrofie.[ntvg.nl]
Misselijkheid
 • Acute orgaanschade: visusstoornissen (retinopathie), hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid of braken (verhoogde intracraniële druk, stoornis in de cerebrale autoregulatie), dyspnoe, pijn op de borst, pijn tussen de schouderbladen (hartfalen, cardiale[hetacuteboekje.nl]
 • […] linker ventrikelfalen Nicardipine calciumantagonist uit de dihydropyridine groep 5-15 30-40 nvt 5-15 mg/uur, start met 5 mg/uur en dosering iedere 15-30 min met 2,5 mg/min verhogen; als bloeddrukdaling bereikt is, dosering verlagen tot 3mg/uur hoofdpijn, misselijkheid[internisten-alrijne.nl]
 • Mogelijke klachten zijn: wazig zien hoofdpijn misselijkheid/overgeven verwardheid stuipen rode/bruine urine kortademigheid pijn op de borst. Deze klachten komen vaak door een plotselinge stijging van de bloeddruk.[umcg.nl]
 • Misselijkheid, braken. Duizeligheid. Hyperhidrose. Na onjuiste wijze van toedienen: pijn, erytheem, abcessen, calcificatie van zachte weefsels en necrose.[farmacotherapeutischkompas.nl]
Hypertensie
 • […] naar secundaire vormen van hypertensie te verrichten bij patiënten bij wie de hypertensie ondanks de ingestelde behandeling persisteert.[ntvg.nl]
 • Hypertensieve crisis met retinopathie (maligne hypertensie) wordt frequent gecompliceerd door acute nierinsufficiëntie en trombotische microangiopathie.[focusvasculair.nl]
 • 200-220 mmHg systolisch) verhoging van de bloeddruk dient onderzocht te worden of er sprake is van een hypertensieve crisis, d.w.z. of er (kans op) acute orgaanschade of progressie van reeds bestaande orgaanschade is, of dat er sprake is van ernstige hypertensie[a-en-i.nl]
 • Ernstige hypertensie, gedefinieerd als een bloeddruk tussen de 180/110 mmHg en 220/120 mmHG, zonder symptomen of acute eindorgaanschade wordt niet beschouwd als een hypertensieve crisis.[richtlijnendatabase.nl]
 • Bij persisterende ernstige hypertensie kan aanvullende behandeling met fentolamine worden overwogen. Bij coronair ischemie wordt behandeling met nitroglycerine en aspirine aanbevolen.[internisten-alrijne.nl]

Behandeling

 • Daarnaast is het mogelijk een goed alternatief voor de arteriële vaatverwijder dihydralazine bij de behandeling van ernstige preëclampsie.23 Overgang naar orale behandeling.[ntvg.nl]
 • Bij persisterende ernstige hypertensie kan aanvullende behandeling met fentolamine worden overwogen. Bij coronair ischemie wordt behandeling met nitroglycerine en aspirine aanbevolen.[internisten-alrijne.nl]
 • In alle andere gevallen is de behandeling niet afhankelijk van de oogheelkundige bevindingen.[hetacuteboekje.nl]
 • Afhankelijk van de ernst van het klinisch beeld en de lokale ervaring kan men besluiten een patiënt met een hypertensieve urgentie te behandelen met orale medicatie of op te nemen voor behandeling.[richtlijnendatabase.nl]
 • De behandeling wordt door de aanbevelingen van de EULAR bepaald en bestaat uit een aanpassing van de levensstijl in combinatie met een medicamenteuze behandeling.[tvcjdc.be]

Prognose

 • Aangezien kliniek noch prognose van beide vormen van hypertensie verschilt, is voorgesteld om de termen ‘maligne’ en ‘geaccelereerd’ hier niet meer afzonderlijk te gebruiken, maar te spreken van maligne hypertensie wanneer een sterk verhoogde bloeddruk[ntvg.nl]
 • Prognose De prognose is variabel, afhankelijk van de ernst van de hypocalciëmie en de mogelijke gevolgen van ontoereikende behandeling. Gedetailleerde informatie De documenten op deze website zijn louter ter informatie.[orpha.net]
 • Prognose van verlaagd calciumgehalte in het bloed Door de toediening van calcium (en vitamine D) ontstaat weer een normale calciumspiegel in het bloed.[mens-en-gezondheid.infonu.nl]

Etiologie

 • Etiologie AD hypocalciëmie wordt veroorzaakt door activerende mutaties in het gen CASR (3q21.1), dat codeert voor de calciumsensitieve receptor (CaSR).[orpha.net]

Epidemiologie

 • Samenvatting Epidemiologie De prevalentie is niet bekend, maar de ziekte wordt vermoedelijk ondergediagnosticeerd aangezien hypocalciëmie asymptomatisch kan zijn.[orpha.net]
Geslachtsdistributie
Leeftijdsverdeling

Pathofysiologie

 • Een vicieuze cirkel bestaande uit ischemische nierschade door microangiopathie, activatie van het renine-angiotensinesysteem en verdere toename van microvasculaire schade speelt een belangrijke rol in de pathofysiologie van dit ziektebeeld, dat histopathologisch[focusvasculair.nl]
 • In dit artikel gaan wij in op definities, pathofysiologie en behandeling van hypertensieve crisis. definities Op grond van de snelheid waarmee de vaak extreem verhoogde bloeddruk moet worden verlaagd, wordt in de Angelsaksische literatuur tegenwoordig[ntvg.nl]

Preventie

 • Vitamine C wordt door de NVR niet aanbevolen (p. 67) ter preventie van jichtaanvallen.[farmacotherapeutischkompas.nl]
 • Rongen presenteerde de rol van urinezuur in de preventie van CVD. Het is bekend dat urinezuur een interleukine-1 (IL-1) gemedieerde ontstekingsreactie kan veroorzaken in gewrichten, waardoor jicht ontstaat.[cvgk.nl]
 • […] geneesmiddel (NSAID) worden voorgeschreven in adequate anti-inflammatoire dosering; het maakt niet uit welk NSAID wordt toegepast.3 Als de artritis verdwenen is, is het volgen van leefregels ter verlaging van de urinezuurconcentratie van belang ter preventie[ntvg.nl]

Vraag stellen

5000 Tekens over De tekst opmaken met: # Titel, * * vet * *, _italic_. HTML-code is niet toegestaan.
Door deze vraag te publiceren, gaat u akkoord met de TOS en het Privacybeleid.
• Gebruik een precieze titel voor uw vraag.
• Stel een specifieke vraag en geef leeftijd, geslacht, symptomen, type en duur van de behandeling.
• Respecteer de privacy van uzelf en anderen, plaats nooit volledige namen of contactgegevens.
• Ongepaste vragen worden verwijderd.
• Neem in dringende gevallen contact op met een arts, bezoek een ziekenhuis of bel een hulpdienst!