Edit concept Question Editor Create issue ticket

Focale beroerte


Presentatie

 • Indien bij de presentatie nog geringe uitvalsverschijnselen zijn wordt de patiënt direct naar de Stroke unit verwezen ipv de TIA service.[platformouderenzorg.nl]
 • Stel de werkdiagnose TIA bij patiënten bij wie geen uitvalsverschijnselen meer aanwezig zijn bij presentatie aan de huisarts.[nhg.org]
 • Presentatie 4,5 uur na het begin van de klachten Intracraniële bloeding (inclusief hemorragische transformatie infarct) bij beeldvorming Ischemisch cerebrovasculair accident in de voorafgaande 2 maanden Matig/ernstig hoofdtrauma in de voorafgaande 2 maanden[hetacuteboekje.nl]
 • Een beroerte wordt ook wel cerebrovasculair accidentcerebrovasculair accident (CVACVA) genoemd.1 De werkdiagnose TIA wordt gehanteerd bij patiënten bij wie geen uitvalsverschijnselen meer aanwezig zijn bij presentatie – telefonisch of op het spreekuur[henw.org]
 • Onder echte objecten zien patiënten ware, dysmorfe (macro- en micropsy) en zoöoptische (visie van dieren) hallucinaties, vaker geschilderd in groene of bruine kleuren, die worden geassimileerd in een echte omgeving, alsof ze het gebruiken voor presentatie[grandad.ru]
Misselijkheid
 • Misselijkheid en braken. Desoriëntatie, verwarring, bewustzijnsverlies.[hersenletsel-uitleg.nl]
 • […] stroomgebied van één van de carotiden of het vertebrobasilaire stroomgebied, zie [tabel 1]; vooral bij een infarct in het vertebrobasilaire stroomgebied en bij een intracerebrale bloeding kunnen bewustzijnsdaling, progressieve uitvalsverschijnselen, hoofdpijn, misselijkheid[henw.org]
Nystagmus
 • […] corticale blondheid, geheugenverlies, unilaterale 3rd craniale zenuwverlamming, hemiballismus A. cerebri posterior Monoculair blindheid (amaurosis fugax) A. ophthalmica (zijtak van de a. cerebri media) Unilaterale of bilaterale craniale zenuwdefecten (ie. nystagmus[med-info.nl]
 • Stam neurologische symptomen: geen afwijkingen: geen anisocorie, cornea-reflexen behouden, geen nystagmus, leerlingen reageren op licht; initiële aandoeningen: cornea-reflexen zijn aan één of beide zijden verminderd, clonische spontane nystagmus, lichte[grandad.ru]
Pijn
 • In geval van pijn, angst, emotionele shock, hoest, ontlasting of plassen, kan ook een verminderd bewustzijn optreden.[grandad.ru]
 • […] tijdstip van laatste inname bij gebruik van directe orale anticoagulantia (DOAC’s); recente bloedingen of operaties Risicofactoren voor beroerte: hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, obesitas en overmatig alcoholgebruik, recente pijn[nhg.org]
 • Bij de meeste ontwikkelende beroertes, verspreidt de unilaterale neurologische dysfunctie (vaak beginnend in één arm, zich vervolgens ipsilateraal verspreidend) zich zonder hoofdpijn, pijn of koorts te veroorzaken.[med-info.nl]
 • Vraag de aanwezigheid van risicofactoren voor beroerte na: hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, obesitas en overmatig alcoholgebruik; recente pijn op de borst of onregelmatige hartslag; roken; migraine met aura; drugsgebruik zoals[henw.org]
Buiten bewustzijn
 • Een myoclonie kan zo kort duren, dat het niet opvalt dat het kind even kort buiten bewustzijn is. Bij kortdurende myoclonieen zullen kinderen ook niet omvallen.[kinderneurologie.eu]

Behandeling

 • Na een TIA of herseninfarct als gevolg van atriumfibrilleren of een andere cardiale emboliebron: behandel met een cumarinederivaat of een DOAC (zie NHG-Standaard Atriumfibrilleren).[nhg.org]
 • Start geen behandeling met antihypertensiva.[henw.org]
 • Behandel daarbij tevens medicamenteus eventueel aanwezige risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten.[farmacotherapeutischkompas.nl]
 • De gemiddelde onderzoeksduur bedroeg 16 maanden, zodat men 18 patiënten gedurende die termijn moet behandelen om één CVA te voorkomen.[ge-bu.nl]
 • Niet medicamenteuze behandeling: Stoppen met roken, voldoende lichaamsbeweging, gezond lichaamsgewicht en alcoholconsumptie volgens de norm. Medicamenteuze behandeling: deze behandeling wordt voorgeschreven door de behandelend arts.[platformouderenzorg.nl]

Prognose

 • Daarnaast leidt het zo snel mogelijk opstarten van revalidatie, bij voorkeur door middel van opname op een stroke unit, tot verbetering van de prognose.[henw.org]
 • Vroege verbetering en jongere leeftijd wijzen op een gunstige prognose.[med-info.nl]
 • Start, afhankelijk van de prognose, secundaire preventie en revalidatie.[nhg.org]
 • De prognose is in de meeste gevallen gunstig.[grandad.ru]

Etiologie

 • Als gevolg van de hogere leeftijdsverwachting ligt de totale incidentie echter hoger bij vrouwen.3 Etiologie, pathofysiologie en risicofactoren TIA’s en herseninfarcten: berusten op focale ischemie in de hersenen, meestal ten gevolge van embolieën afkomstig[henw.org]
 • Het neurologische symptoomcomplex van een comateuze patiënt bestaat uit verschillende symptomen van irritatie en verzakking, afhankelijk van de etiologie van de schade, de lokalisatie en de ernst ervan.[grandad.ru]

Epidemiologie

 • Epidemiologie Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in Nederland. In 2010 overleden in Nederland 8913 personen met een beroerte als primaire doodsoorzaak.[henw.org]
Geslachtsdistributie
Leeftijdsverdeling

Pathofysiologie

 • Pathofysiologie Inadequate bloedstroom in een enkele hersenarterie kan vaak worden gecompenseerd door een efficiënt collateraal system, vooral tussen de carotis- en vertebrale arteriën via anastomosen bij de cirkel van Willis, en in mindere mate tussen[med-info.nl]
 • Als gevolg van de hogere leeftijdsverwachting ligt de totale incidentie echter hoger bij vrouwen.3 Etiologie, pathofysiologie en risicofactoren TIA’s en herseninfarcten: berusten op focale ischemie in de hersenen, meestal ten gevolge van embolieën afkomstig[henw.org]

Preventie

 • Na een intracerebrale bloeding bestaat secundaire preventie alleen uit bloeddrukverlagende therapie.[farmacotherapeutischkompas.nl]
 • Terug naar boven Bij primaire preventie gaat het om het opsporen en beïnvloeden van risicofactoren ter voorkoming van een herseninfarct.[ge-bu.nl]
 • Start, afhankelijk van de prognose, secundaire preventie en revalidatie.[nhg.org]
 • […] én een snelle start van secundaire preventie.[henw.org]
 • De combinatie van clopidogrel en aspirine wordt vermeden omdat het geen voordeel heeft boven aspirine alleen bij secundaire preventie van beroertes, en het resulteert in meer bloedingcomplicaties.[med-info.nl]

Vraag stellen

5000 Tekens over De tekst opmaken met: # Titel, * * vet * *, _italic_. HTML-code is niet toegestaan.
Door deze vraag te publiceren, gaat u akkoord met de TOS en het Privacybeleid.
• Gebruik een precieze titel voor uw vraag.
• Stel een specifieke vraag en geef leeftijd, geslacht, symptomen, type en duur van de behandeling.
• Respecteer de privacy van uzelf en anderen, plaats nooit volledige namen of contactgegevens.
• Ongepaste vragen worden verwijderd.
• Neem in dringende gevallen contact op met een arts, bezoek een ziekenhuis of bel een hulpdienst!