Edit concept Question Editor Create issue ticket

Acute emfyseemale cholecystitis


Presentatie

 • Van 32 jongeren waren, behoudens de datum van presentatie, de leeftijd, het geslacht en het alcoholpromillage geen verdere gegevens beschikbaar, zodat 56 jongeren nader geanalyseerd konden worden.[ntvg.nl]
Misselijkheid
 • Misselijkheid en overgeven Misselijkheid en braken kunnen optreden bij een galstenen aanval, maar worden vaker gezien bij cholecystitis (ontsteking van de galblaas) of pancreatitis (ontsteking van de pancreas).[nl.diphealth.com]
 • In de meeste gevallen leidt een alcoholintoxicatie tot niet veel meer dan een paar uren misselijkheid en een flinke hoofdpijn de volgende dag. Maar als u één of meer van de volgende verschijnselen constateert, zorg dan voor medische hulp.[menselijklichaam.nl]
 • Gastro-intestinaal: anorexie, misselijk, buikpijn, braken. Renaal: hematurie en acute nierinsufficiëntie (myoglobinurie) Na een latentietijd van 12-18 uur metabole acidose met anion gap.[toxicologie.org]
 • Matig-ernstige onthoudingsverschijnselen leiden tot duidelijke stress of vermindering van functioneren zoals slapeloosheid, prikkelbaarheid, misselijkheid, braken, hyperactiviteit, tachycardie, hypertensie, koorts, zweten, fotofobie, hoofdpijn, angst,[farmacotherapeutischkompas.nl]
Epigastrische pijn
 • Symptomen van galsteen pancreatitis omvatten de vaak snelle aanvang van ernstige epigastrische pijn, evenals misselijkheid en braken. De behandeling omvat vocht, pijnbeheersing, monitoring en het verwijderen van de blokkade.[nl.diphealth.com]
Leverfunctiestoornissen
 • Eventueel ook ter ondersteuning klaring bij ernstige leverfunctiestoornissen. Coma allen is geen indicatie voor dialyse.[toxicologie.org]
 • Bij laboratoriumonderzoek worden forse leverfunctiestoornissen gevonden en een duidelijk verhoogd aantal witte bloedcellen. Verder meestal een vergrote, pijnlijke lever. In deze situatie kan ook ascites ontstaan (vochtophoping in de buik).[leverpatientenvereniging.nl]
Geelzucht
 • Geelzucht Geelzucht, gesignaleerd door vergeling van het wit van de ogen en huid, kan voorkomen bij galblaasaandoeningen die de galwegen blokkeren.[nl.diphealth.com]
 • Er bestaat meestal een duidelijke geelzucht. Bij laboratoriumonderzoek worden forse leverfunctiestoornissen gevonden en een duidelijk verhoogd aantal witte bloedcellen. Verder meestal een vergrote, pijnlijke lever.[leverpatientenvereniging.nl]
Hypothermie
 • Verder: hemorragische necrotiserende pancreatitis, leverfunctiestoornis (acute hepatitis), hypothermie/hyperthermie (kinderen) Cardiopulmonaal: atriumfibrilleren, hypoventilatie, tachypneu (bij metabole acidose), respiratoire insufficiëntie; meestal als[toxicologie.org]
 • Alcoholintoxicatie uit zich vaak als ontremming, overgeven, hypothermie en een verminderd bewustzijn.[ntvg.nl]
 • Tevens veroorzaakt het hypothermie, dehydratie, hypoglykemie en letsel zijn slechts enkele voorbeelden uit de groep verschijnselen.[venticare.nl]
Koorts
 • Koorts Koorts mag niet optreden bij een galstenen aanval, maar kan optreden bij galblaasontsteking of bij een ontsteking / ontsteking van de galwegen.[nl.diphealth.com]
 • Matig-ernstige onthoudingsverschijnselen leiden tot duidelijke stress of vermindering van functioneren zoals slapeloosheid, prikkelbaarheid, misselijkheid, braken, hyperactiviteit, tachycardie, hypertensie, koorts, zweten, fotofobie, hoofdpijn, angst,[farmacotherapeutischkompas.nl]
Vermoeidheid
 • Naarmate de kanker groeit, kan pijn in de rechterbovenkant van de buik optreden, samen met voelbare knobbeltjes op de buik, geelzucht, misselijkheid, vermoeidheid en gewichtsverlies.[nl.diphealth.com]

Behandeling

 • Carbamazepine heeft geen voorkeur bij behandeling van alcoholonthoudingssyndroom.[farmacotherapeutischkompas.nl]
 • De richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van alle mensen met een stoornis in het gebruik van alcohol in Nederland.[richtlijnendatabase.nl]
 • Indien een jongere met vermoeden op overmatig alcoholgebruik/alcoholintoxicatie op de SEH komt dient de opvang volgens het ABC principe te gebeuren alvorens verdere behandeling wordt ingezet.[venticare.nl]
 • SAMe Heeft mogelijk een gunstige werking Vitamine E Biedt waarschijnlijk geen voordelen Ursochol Onvoldoende bewijs, maar mogelijk gunstig Terug naar boven Behandeling van alcoholische levercirrose Deze behandeling is niet specifiek en is gericht op de[leverpatientenvereniging.nl]
 • Als de persoon tijdens een val of ander ongeluk verwondingen heeft opgelopen, behandel het letsel dan zodat het bloeden stopt en immobiliseer gebroken ledematen. Vraag hem of hij verwondingen heeft die u niet kunt zien.[menselijklichaam.nl]

Prognose

 • Bij de beoordeling van de kwaliteit van het bewijs werden de volgende regels gehanteerd: Niveau van bewijs Interventie Diagnostiek accuratesse onderzoek Schade of bijwerkingen, etiologie, prognose 1 A1 Systematische review van tenminste twee onafhankelijk[richtlijnendatabase.nl]

Etiologie

 • Bij de beoordeling van de kwaliteit van het bewijs werden de volgende regels gehanteerd: Niveau van bewijs Interventie Diagnostiek accuratesse onderzoek Schade of bijwerkingen, etiologie, prognose 1 A1 Systematische review van tenminste twee onafhankelijk[richtlijnendatabase.nl]

Epidemiologie

 • Nederlandse Vereniging voor Traumatologie (NVT) Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) Naast de autoriserende beroepsverenigingen is de richtlijn tot stand gekomen in samenwerking met: Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) Vereniging voor Epidemiologie[richtlijnendatabase.nl]
Geslachtsdistributie
Leeftijdsverdeling

Preventie

 • Drenthen, coördinator preventie, Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht Mw. drs. E. Fischer, adviseur, Trimbos-instituut, Utrecht Drs. G. van de Glind, wetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut, Utrecht Drs. E.A.[richtlijnendatabase.nl]
 • Acamprosaat en naltrexon zijn beide veilige en effectieve middelen ter preventie van de terugval in het gebruik van alcohol. Tussen de twee middelen lijkt er geen voorkeur te zijn [1,4,8].[farmacotherapeutischkompas.nl]
 • […] populaire zogenaamde ‘binge’-drinken.6 Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de latere gezondheid van de drinkers en geeft ook hoge kosten voor de maatschappij, zowel op gebied van gezondheidszorg als op gebied van vernielingen en bijvoorbeeld werkverzuim.6 Preventie[ntvg.nl]

Vraag stellen

5000 Tekens over De tekst opmaken met: # Titel, * * vet * *, _italic_. HTML-code is niet toegestaan.
Door deze vraag te publiceren, gaat u akkoord met de TOS en het Privacybeleid.
• Gebruik een precieze titel voor uw vraag.
• Stel een specifieke vraag en geef leeftijd, geslacht, symptomen, type en duur van de behandeling.
• Respecteer de privacy van uzelf en anderen, plaats nooit volledige namen of contactgegevens.
• Ongepaste vragen worden verwijderd.
• Neem in dringende gevallen contact op met een arts, bezoek een ziekenhuis of bel een hulpdienst!