Edit concept Question Editor Create issue ticket

Acute alcoholintoxicatie


Presentatie

 • Van 32 jongeren waren, behoudens de datum van presentatie, de leeftijd, het geslacht en het alcoholpromillage geen verdere gegevens beschikbaar, zodat 56 jongeren nader geanalyseerd konden worden.[ntvg.nl]
Braken
 • Dit kan gepaard gaan met misselijkheid en hevig braken, diarree of een algemeen gevoel van onwelzijn.[nl.wikipedia.org]
 • Als u buikpijn ervaart die ernstig is, aanhoudt en / of gepaard gaat met koorts, ernstige misselijkheid, braken en / of geelzucht, moet u onmiddellijk medische hulp zoeken in het ziekenhuis.[nl.diphealth.com]
 • Gebrek aan voedsel, braken en dehydratie kunnen een bijdrage leveren aan de alcoholische ketoacidose (McGuire e.a. 2006).[richtlijnendatabase.nl]
 • Opname vindt plaats indien er sprake is van een comateuze toestand, heftig braken met kans op aspiratie of in geval van een flink trauma. De jongeren worden intensief gecontroleerd tot het bewustzijn is teruggekeerd.[venticare.nl]
 • Absorptievermindering Braken/maagspoelen/actieve kool: niet zinvol zonder indicatie co-ingestie.[toxicologie.org]
Misselijkheid
 • Misselijkheid en overgeven Misselijkheid en braken kunnen optreden bij een galstenen aanval, maar worden vaker gezien bij cholecystitis (ontsteking van de galblaas) of pancreatitis (ontsteking van de pancreas).[nl.diphealth.com]
 • Dit kan gepaard gaan met misselijkheid en hevig braken, diarree of een algemeen gevoel van onwelzijn.[nl.wikipedia.org]
 • In de meeste gevallen leidt een alcoholintoxicatie tot niet veel meer dan een paar uren misselijkheid en een flinke hoofdpijn de volgende dag. Maar als u één of meer van de volgende verschijnselen constateert, zorg dan voor medische hulp.[menselijklichaam.nl]
 • Gastro-intestinaal: anorexie, misselijk, buikpijn, braken. Renaal: hematurie en acute nierinsufficiëntie (myoglobinurie) Na een latentietijd van 12-18 uur metabole acidose met anion gap.[toxicologie.org]
 • Matig-ernstige onthoudingsverschijnselen leiden tot duidelijke stress of vermindering van functioneren zoals slapeloosheid, prikkelbaarheid, misselijkheid, braken, hyperactiviteit, tachycardie, hypertensie, koorts, zweten, fotofobie, hoofdpijn, angst,[farmacotherapeutischkompas.nl]
Verwardheid
 • Meer ernstige vormen bestaan uit verwardheid, sterke bewustzijnsdaling/bewusteloosheid en coma. Veel drinken op korte tijd kan tot ernstige beschadiging leiden.[alcoholhulp.be]
 • Dit kan leiden tot delirium tremens (dronkenmanswaanzin), waarbij de persoon hallucineert, zich vreemd gedraagt, verward of rusteloos is en opmerkelijk bevende handen heeft.[menselijklichaam.nl]
 • Symptomen alcoholvergiftiging De volgende symptomen kunnen optreden bij een alcoholvergiftiging: Ernstige verwardheid. Braken. Onregelmatige of trage ademhaling (minder dan 8 keer per minuut ademen). Erg koud aanvoelen, onderkoeling.[encyclopedie.medicinfo.nl]
 • Neurologisch: depressie CZS, slaperigheid, duizeligheid, verwardheid, spraakstoornis (“dubbele tong”), insulten, coma, hersenbloeding (meestal na trauma, subduraal hematoom), hypotonie, ataxie.[toxicologie.org]
 • In klassieke gevallen wordt een Wernicke-encefalopathie gekenmerkt door de trias: bewustzijnsveranderingen (bv. verwardheid), loop- en balansstoornissen (ataxie) en oogbewegingsstoornissen (nystagmus, dubbelzien).[farmacotherapeutischkompas.nl]
Ataxie
 • Neurologisch: depressie CZS, slaperigheid, duizeligheid, verwardheid, spraakstoornis (“dubbele tong”), insulten, coma, hersenbloeding (meestal na trauma, subduraal hematoom), hypotonie, ataxie.[toxicologie.org]
 • […] thermoregulatiecentrum en perifere vasodilatatie; 6. hyperventilatie; 7. verminderd bewustzijn leidend tot coma; 8. hypoglycaemie; 9. braken met risico op aspiratie; 10. verminderde spiercontrole; 11. slaperigheid, retrograde amnesie, sociale ontremming, dysartrie en ataxie[venticare.nl]
 • In klassieke gevallen wordt een Wernicke-encefalopathie gekenmerkt door de trias: bewustzijnsveranderingen (bv. verwardheid), loop- en balansstoornissen (ataxie) en oogbewegingsstoornissen (nystagmus, dubbelzien).[farmacotherapeutischkompas.nl]
 • Bij kinderen/jongeren gebeurt dit bij een lager alcoholpromillage in het bloed dan bij volwassenen.1 Somatische gevolgen van alcoholgebruik zijn slaperigheid, dysartrie, ataxie, hypotensie, hyperventilatie, hypoglykemieën en metabole acidose.[ntvg.nl]
Slaperigheid
 • Naast de symptomen van 'gewone' dronkenschap zal de persoon slaperig, suf of afwezig worden en telkens de neiging krijgen in te dutten. Dit kan gepaard gaan met misselijkheid en hevig braken, diarree of een algemeen gevoel van onwelzijn.[nl.wikipedia.org]
 • Neurologisch: depressie CZS, slaperigheid, duizeligheid, verwardheid, spraakstoornis (“dubbele tong”), insulten, coma, hersenbloeding (meestal na trauma, subduraal hematoom), hypotonie, ataxie.[toxicologie.org]
 • 5. hypothermie ten gevolge van onderdrukking van thermoregulatiecentrum en perifere vasodilatatie; 6. hyperventilatie; 7. verminderd bewustzijn leidend tot coma; 8. hypoglycaemie; 9. braken met risico op aspiratie; 10. verminderde spiercontrole; 11. slaperigheid[venticare.nl]
 • Bij kinderen/jongeren gebeurt dit bij een lager alcoholpromillage in het bloed dan bij volwassenen.1 Somatische gevolgen van alcoholgebruik zijn slaperigheid, dysartrie, ataxie, hypotensie, hyperventilatie, hypoglykemieën en metabole acidose.[ntvg.nl]
Amnesie
 • […] gevolge van onderdrukking van thermoregulatiecentrum en perifere vasodilatatie; 6. hyperventilatie; 7. verminderd bewustzijn leidend tot coma; 8. hypoglycaemie; 9. braken met risico op aspiratie; 10. verminderde spiercontrole; 11. slaperigheid, retrograde amnesie[venticare.nl]
 • Het Korsakov-syndroom is een chronische irreversibele aandoening met anterograde en, in mindere mate, retrograde amnesie. Symptomen Symptomen van het alcoholonthoudingssyndroom worden onderverdeeld in lichte tot ernstige symptomen [1,7].[farmacotherapeutischkompas.nl]
Dysartrie
 • […] thermoregulatiecentrum en perifere vasodilatatie; 6. hyperventilatie; 7. verminderd bewustzijn leidend tot coma; 8. hypoglycaemie; 9. braken met risico op aspiratie; 10. verminderde spiercontrole; 11. slaperigheid, retrograde amnesie, sociale ontremming, dysartrie[venticare.nl]
 • Bij kinderen/jongeren gebeurt dit bij een lager alcoholpromillage in het bloed dan bij volwassenen.1 Somatische gevolgen van alcoholgebruik zijn slaperigheid, dysartrie, ataxie, hypotensie, hyperventilatie, hypoglykemieën en metabole acidose.[ntvg.nl]
Hypotensie
 • Ernstige en potentieel lethale intoxicaties zijn gemeld bij aceetaldehyde cumulatie t.g.v. remming van aldehyde dehydrogenase (zie eliminatie): flushing, dyspneu, hyperventilatie, insulten, tachycardie, hyperthermie en hypotensie.[toxicologie.org]
 • Hypotensie werd gevonden bij 13 van de 49 patiënten bij wie de tensie gemeten was. Hypothermie werd alleen in het JKZ geregistreerd en daar gevonden bij 4 kinderen.[ntvg.nl]
 • Als complicaties kunnen hierbij optreden aspiratie pneumonie, rhabdomyolyse, een gestoorde temperatuurregulatie, hypotensie, coma en hartritmestoornissen met als doodsoorzaak vaak ventrikelfibrilleren. Ook kunnen er convulsies optreden.[richtlijnendatabase.nl]
 • Aandachtspunten ABCDE 1. respiratoire insufficiëntie ten gevolge van verminderd bewustzijn en depressie van het ademcentrum; 2. dehydratie ten gevolge van verhoogde diurese, braken en/of toegenomen zweetproductie 3. hypotensie; 4. metabole acidose ten[venticare.nl]
Tachycardie
 • Ernstige en potentieel lethale intoxicaties zijn gemeld bij aceetaldehyde cumulatie t.g.v. remming van aldehyde dehydrogenase (zie eliminatie): flushing, dyspneu, hyperventilatie, insulten, tachycardie, hyperthermie en hypotensie.[toxicologie.org]
 • Matig-ernstige onthoudingsverschijnselen leiden tot duidelijke stress of vermindering van functioneren zoals slapeloosheid, prikkelbaarheid, misselijkheid, braken, hyperactiviteit, tachycardie, hypertensie, koorts, zweten, fotofobie, hoofdpijn, angst,[farmacotherapeutischkompas.nl]
Hypothermie
 • Verder: hemorragische necrotiserende pancreatitis, leverfunctiestoornis (acute hepatitis), hypothermie/hyperthermie (kinderen) Cardiopulmonaal: atriumfibrilleren, hypoventilatie, tachypneu (bij metabole acidose), respiratoire insufficiëntie; meestal als[toxicologie.org]
 • Alcoholintoxicatie uit zich vaak als ontremming, overgeven, hypothermie en een verminderd bewustzijn.[ntvg.nl]
 • Tevens veroorzaakt het hypothermie, dehydratie, hypoglykemie en letsel zijn slechts enkele voorbeelden uit de groep verschijnselen.[venticare.nl]

Behandeling

 • De richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van alle mensen met een stoornis in het gebruik van alcohol in Nederland.[richtlijnendatabase.nl]
 • Carbamazepine heeft geen voorkeur bij behandeling van alcoholonthoudingssyndroom.[farmacotherapeutischkompas.nl]
 • Indien een jongere met vermoeden op overmatig alcoholgebruik/alcoholintoxicatie op de SEH komt dient de opvang volgens het ABC principe te gebeuren alvorens verdere behandeling wordt ingezet.[venticare.nl]
 • SAMe Heeft mogelijk een gunstige werking Vitamine E Biedt waarschijnlijk geen voordelen Ursochol Onvoldoende bewijs, maar mogelijk gunstig Terug naar boven Behandeling van alcoholische levercirrose Deze behandeling is niet specifiek en is gericht op de[leverpatientenvereniging.nl]
 • Als de persoon tijdens een val of ander ongeluk verwondingen heeft opgelopen, behandel het letsel dan zodat het bloeden stopt en immobiliseer gebroken ledematen. Vraag hem of hij verwondingen heeft die u niet kunt zien.[menselijklichaam.nl]

Prognose

 • Bij de beoordeling van de kwaliteit van het bewijs werden de volgende regels gehanteerd: Niveau van bewijs Interventie Diagnostiek accuratesse onderzoek Schade of bijwerkingen, etiologie, prognose 1 A1 Systematische review van tenminste twee onafhankelijk[richtlijnendatabase.nl]

Etiologie

 • Bij de beoordeling van de kwaliteit van het bewijs werden de volgende regels gehanteerd: Niveau van bewijs Interventie Diagnostiek accuratesse onderzoek Schade of bijwerkingen, etiologie, prognose 1 A1 Systematische review van tenminste twee onafhankelijk[richtlijnendatabase.nl]

Epidemiologie

 • Nederlandse Vereniging voor Traumatologie (NVT) Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) Naast de autoriserende beroepsverenigingen is de richtlijn tot stand gekomen in samenwerking met: Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) Vereniging voor Epidemiologie[richtlijnendatabase.nl]
Geslachtsdistributie
Leeftijdsverdeling

Preventie

 • Drenthen, coördinator preventie, Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht Mw. drs. E. Fischer, adviseur, Trimbos-instituut, Utrecht Drs. G. van de Glind, wetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut, Utrecht Drs. E.A.[richtlijnendatabase.nl]
 • Acamprosaat en naltrexon zijn beide veilige en effectieve middelen ter preventie van de terugval in het gebruik van alcohol. Tussen de twee middelen lijkt er geen voorkeur te zijn [1,4,8].[farmacotherapeutischkompas.nl]
 • […] populaire zogenaamde ‘binge’-drinken.6 Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de latere gezondheid van de drinkers en geeft ook hoge kosten voor de maatschappij, zowel op gebied van gezondheidszorg als op gebied van vernielingen en bijvoorbeeld werkverzuim.6 Preventie[ntvg.nl]

Vraag stellen

5000 Tekens over De tekst opmaken met: # Titel, * * vet * *, _italic_. HTML-code is niet toegestaan.
Door deze vraag te publiceren, gaat u akkoord met de TOS en het Privacybeleid.
• Gebruik een precieze titel voor uw vraag.
• Stel een specifieke vraag en geef leeftijd, geslacht, symptomen, type en duur van de behandeling.
• Respecteer de privacy van uzelf en anderen, plaats nooit volledige namen of contactgegevens.
• Ongepaste vragen worden verwijderd.
• Neem in dringende gevallen contact op met een arts, bezoek een ziekenhuis of bel een hulpdienst!