Create issue ticket

130 Mogelijke oorzaken voor Orthostatische hypotensie, Polspijn

Resultaten weergeven in: Deutsch

 • Hemofilie

  Stoornis in stolling Bloed bevat verschillende eiwitten die belangrijk zijn voor een goede bloedstolling. Ieder eiwit, ook wel stollingsfactor genoemd, heeft een eigen specifieke functie in de vorming van een stevige bloedklonter aan de vaatwand bij een vaatdefect. Bij hemofilie A ontbreekt het eiwit factor VIII (8)[…][uzleuven.be]

 • Amyloïdose
 • Hemofilie A

  Stoornis in stolling Bloed bevat verschillende eiwitten die belangrijk zijn voor een goede bloedstolling. Ieder eiwit, ook wel stollingsfactor genoemd, heeft een eigen specifieke functie in de vorming van een stevige bloedklonter aan de vaatwand bij een vaatdefect. Bij hemofilie A ontbreekt het eiwit factor VIII (8)[…][uzleuven.be]

 • Hemofilie B

  Hemofilie is een erfelijke afwijking in de bloedstolling die voornamelijk bij mannen voorkomt. Vrouwen kunnen echter wel draagster zijn, wat inhoudt dat zij zonder zelf al te veel ziekteverschijnselen van hemofilie te hebben de aandoening aan hun kinderen kunnen doorgeven. Door deze aangeboren afwijking in de[…][bloedziekten.nl]

 • Acute gastro-enteritis
  Ontbrekend: Polspijn
 • Acute alcoholintoxicatie

  Aanbeveling Bij de acute alcoholintoxicatie dient men ademhaling, circulatie en bewustzijn te monitoren en zonodig door middel van zuurstof, intraveneuze vloeistoftoediening of beademing te ondersteunen. Om dit goed te kunnen doen is het soms nodig om een patiënt met een kortwerkend benzodiazepine te sederen.[…][richtlijnendatabase.nl]

  Ontbrekend: Polspijn
 • Anemie

  A Microcytaire anemie (MCV 80 fl) IJzergebrek (chronisch bloedverlies), malabsorptie, zwangerschap/lactatie, maagresectie Infecties en auto-immuunziekten Hemoglobinopathie Intoxicaties (lood, INH) B Normocytaire anemie (MCV 80-100 fl) Acuut bloedverlies Primaire beenmergaandoeningen, beenmerginfiltratie chronische[…][vademecumhematologie.nl]

  Ontbrekend: Polspijn
 • Hyponatriëmie

  Hoewel primaire bijnierinsufficiëntie vaak met bijkomende verschijnselen gepaard gaat zoals orthostatische hypotensie, hyperkaliëmie, metabole acidose en hyperpigmentatie,[internisten-apps.nl]

  Ontbrekend: Polspijn
 • Essentiële hypertensie

  Informatie aan de patiënt: Oppassen voor orthostatische hypotensie.[studeersnel.nl] Bijwerkingen: duizeligheid, hoofdpijn, orthostatische hypotensie Zw/lact: neonatale toxiciteit, niet gebruiken. Over lactatie niet veel bekend; gebruik ontraden.[studeersnel.nl] Interacties: niet icm calclumantagonist Bijwerkingen: vermoeidheid, duizeligheld, hoofdpijn, orthostatische hypotensie Zw/lact: gebruik tijdens zwangerschap ontraden: kan[studeersnel.nl]

  Ontbrekend: Polspijn
 • Diabetische autonome neuropathie

  De symptomatische vorm openbaart zich in verschijnselen als orthostatische hypotensie, rusttachycardie, obstipatie, nachtelijke diarree, gestoorde maagontlediging, overmatig[ntvg.nl] Wij noemen dat verschijnsel: orthostatische hypotensie. Orthostatisch betekent bij het rechtop staan, en hypotensie lage bloeddruk.[diep.info] Autonome functiestoornissen kunnen leiden tot maag- en blaasledigingsstoornissen, diarree, orthostatische hypotensie, impotentie, enkeloedeem en zweetsecretiestoornissen.23[ntvg.nl]

  Ontbrekend: Polspijn

Verdere symptomen

Soortgelijke symptomen