Create issue ticket

7 Mogelijke oorzaken voor Maculopapulaire uitslag

 • Overeten

  Symptomen aan huid en elders Huiduitslag Een wijdverbreide symmetrische maculopapulaire uitslag is het meest voorkomende type huiduitslag bij mensen die een huiduitslag ontwikkelen[mens-en-gezondheid.infonu.nl]

 • Infectieuze mononucleose

  Belangrijkste wijzigingen De indicaties voor laboratoriumdiagnostiek bij acute keelpijn zijn aangescherpt. ICPC-codering R21 Symptomen/klachten keel R72 Streptokokken-angina/roodvonk R22 Symptomen/klachten tonsillen R76 Acute tonsillitis/peritonsillair abces Inleiding Onder acute keelpijn wordt keelpijn verstaan die[…][nhg.org]

 • Overdosis

  Symptomen aan huid en elders Huiduitslag Een wijdverbreide symmetrische maculopapulaire uitslag is het meest voorkomende type huiduitslag bij mensen die een huiduitslag ontwikkelen[mens-en-gezondheid.infonu.nl]

 • Overgevoeligheid voor medicijnen

  Symptomen aan huid en elders Huiduitslag Een wijdverbreide symmetrische maculopapulaire uitslag is het meest voorkomende type huiduitslag bij mensen die een huiduitslag ontwikkelen[mens-en-gezondheid.infonu.nl]

 • Acute interstitiële nefritis

  Minder vaak voorkomende klachten waren hoofdpijn, arthralgias en maculopapulaire uitslag.[epistemonikos.org]

 • Niet-oligurisch nierfalen

  Minder vaak voorkomende klachten waren hoofdpijn, arthralgias en maculopapulaire uitslag.[epistemonikos.org]

 • Cutane sarcoïdose

  […] laesies, voornamelijk op lichaamsdelen die zijn blootgesteld aan UV-licht (''maculopapulaire lupus uitslag'', gegeneraliseerde vorm); SCLE dat zich presenteert met rode,[orpha.net] […] huiduitslag zonder littekenvorming op wangen en neus (''vlinderuitslag'', gelokaliseerde vorm) of, in zeldzamere gevallen, door een wijdverspreide eruptie van rode, symmetrische, maculopapulaire[orpha.net]

Verdere symptomen