Create issue ticket

8 Mogelijke oorzaken voor Dysfasie

 • Glioblastoma multiforme

  Gingiva hyperplasie (gingival enlargement, gingival overgrowth, hypertrophic gingivitis, gingival hyperplasia, gingival hypertrophy) is zwelling van het tandvlees slijmvlies. Gingiva hyperplasie kan worden onderverdeeld in geïsoleerde ofwel solitaire laesies, bij 1 of 2 tanden of kiezen (epulis genoemd) en regionale (bij 3 of[…][huidziekten.nl]

 • Syndroom van Rett

  Misschien komt dit doordat het kind zich moeilijk kan uiten vanwege de dysfasie en dyspraxie, maar het kan ook te maken hebben met de kenmerken die aan autisme doen denken[nl.wikipedia.org]

 • Gezichtszenuwverlamming bij pasgeborene

  Spraakstoornissen: afasie (taalstoornis), dysfasie (vermogen om zinnen of woorden te vormen is verstoord zonder stoornis in het denken).[nl.mimi.hu]

 • Basilaire slagaderaandoening

  Wanneer zuiver expressieve dysfasie zich geïsoleerd manifesteert, kan cerebellaire dysartrie moeilijk zijn, omdat het alleen de beschrijvende vermogens van de patiënt met[hheart.ru]

 • Bacteriële endocarditis

  Wanneer zuiver expressieve dysfasie zich geïsoleerd manifesteert, kan cerebellaire dysartrie moeilijk zijn, omdat het alleen de beschrijvende vermogens van de patiënt met[hheart.ru]

 • Bacteriëmie

  Wanneer zuiver expressieve dysfasie zich geïsoleerd manifesteert, kan cerebellaire dysartrie moeilijk zijn, omdat het alleen de beschrijvende vermogens van de patiënt met[hheart.ru]

 • Gewone abortus

  Spraakstoornissen: afasie (taalstoornis), dysfasie (vermogen om zinnen of woorden te vormen is verstoord zonder stoornis in het denken).[nl.mimi.hu]

 • Gezichtsscherpte verminderd

  Spraakstoornissen: afasie (taalstoornis), dysfasie (vermogen om zinnen of woorden te vormen is verstoord zonder stoornis in het denken).[nl.mimi.hu]

Verdere symptomen

Soortgelijke symptomen